Prowadzenie ksiąg handlowych

W ramach świadczonych przez nas usług związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych zapewniamy obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzimy pełną księgowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego i księgą przychodów i rozchodów. Nasze usługi księgowe każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając rzetelność, terminowość i efektywność.

 

Papiery z kalkulatorem na biurku

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy: 

  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji podatków od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • rozliczenia VAT.