Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Dla naszych Klientów prowadzimy również rejestry sprzedaży i zakupu VAT. Ewidencja VAT służąca wyliczeniu i odprowadzeniu kwoty należnego podatku od towarów i usług to jeden z obowiązków każdego podatnika VAT. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji VAT sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do Urzędu Skarbowego. Wykonujemy również korekty kwoty podatku naliczonego podlegającej wpłacie lub zwrotowi z US.

W ramach prowadzenia ewidencji VAT zapewniamy:

  • opracowanie rejestru sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji zawierającej dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej,
  • sporządzenie deklaracji podatkowej VAT na podstawie zgromadzonej dokumentacji rejestru sprzedaży i zakupów,
  • sporządzanie korekt podatku naliczonego,
  • prowadzenie rozliczeń z US.

 

Wskazywanie palcem na laptopa