Obsługa księgowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa rachunkowego i podatkowego Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Zapewniamy doradztwo finansowe i podatkowe oraz pomoc w prowadzeniu księgowości, oferując obsługę księgową w pełnym lub w wybranym przez Klienta zakresie.

Świadcząc usługi księgowe, szczególną uwagę przywiązujemy do terminowości, kompetentnego wywiązywania się z podjętych zobowiązań oraz zachowania poufności danych. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu eksperckiego i stale podnoszonym kwalifikacjom zawodowym gwarantujemy najwyższe standardy świadczonych przez nas usług księgowych. 

Zakres świadczonych przez nas usług dopasowujemy każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta, oferując pełną obsługę lub bieżące wsparcie księgowe i doradztwo podatkowe. Nasze usługi świadczymy zarówno podmiotom z sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak i dużym korporacjom, gwarantując rzetelność, terminowość i konkurencyjne ceny usług księgowych. Gwarantujemy również całkowitą poufność pozyskanych przez nas informacji, do czego zobowiązujemy się w podpisanych umowach.

 

Kalkulator i długopis

Laptop i notatki

Zapewniamy usługi księgowe i doradztwo finansowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • ewidencji środków trwałych,
 • sprawozdawczości finansowej (roczna, kwartalna, miesięczna, kadry – i płace ZUS),
 • sporządzania listy płac,
 • sporządzania deklaracji ZUS, PIT, PFRON,
 • sporządzania rocznych informacji o dochodach,
 • prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • ryczałtu,
 • sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych osób prywatnych.

Ceny za nasze usługi ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.