Usługi księgowe - Biuro Rachunkowe Wiesławy Krzemińskiej-Radomski

W ramach oferowanej przez nas obsługi księgowej zapewniamy doradztwo finansowe i podatkowe oraz pomoc w prowadzeniu księgowości Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Świadcząc usługi księgowe, dbamy o rzetelność, terminowość i zachowanie poufności danych. Nasze doświadczenie i stale podnoszone kwalifikacje zawodowe to gwarancja najwyższych standardów świadczonych przez nas usług księgowych.

Osoba wypełniająca papiery

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ekspertami w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Zapewniamy rzetelną obsługę księgową, od lat wspierając Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa w prowadzeniu rachunkowości. Sprawując kontrolę nad finansami, doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe. Zapewniamy skuteczność, rzetelność i terminowość.

Nasza oferta w skrócie

Świadczymy usługi doradztwa księgowego i podatkowego Klientom indywidualnym oraz firmom. Podmiotom gospodarczym zapewniamy kompleksowe doradztwo finansowe i obsługę księgową w pełnym lub w wybranym przez Klienta zakresie. W oparciu o przeprowadzone analizy, doradzamy optymalne strategie dla Państwa finansów.

 

Osoba korzystająca z kalkulatora

Księgi handlowe

Świadczymy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych. Naszym Klientom zapewniamy obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, prowadząc pełną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i europejskimi.

Osoba w białej koszuli korzystająca z kalkulatora

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

Zapewniamy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wyręczamy małe i duże podmioty gospodarcze w prowadzeniu zobowiązań księgowych, zapewniając: prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, prowadzenie ewidencji podatkowej i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Niebieskie segregatory

Ewidencja środków trwałych

Sporządzamy rejestry zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla podmiotów zobowiązanym do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Zapewniamy pomoc we właściwej kwalifikacji środków trwałych i wyposażenia oraz sporządzenie dokumentacji dla rozliczeń.

Papiery wraz z okularami na biurku

Ewidencja przychodów

Rozliczającym się poprzez ryczałt przedsiębiorcom zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów. Podpowiadamy dobór odpowiedniego oprocentowania przychodu firmy, kwalifikację dokumentów, oraz sporządzanie rozliczeń dla celów podatkowych.

Stos papierów z kalkulatorem na biurku

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupu VAT służące wyliczeniu i odprowadzeniu kwoty należnego podatku od towarów i usług. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji VAT sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do US. Wykonujemy również korekty kwoty podatku VAT.

Najwyższe standardy obsługi księgowej